Home
Over de cattery
Kittens
De stammoeder v.d. cattery
De poezen v.d. cattery
De katers v.d. cattery
Alles over de Pers
Alles over de Exotic
Polycystic Kidney Disease
Het laatste nieuws uit de cattery
De nieuwsbrief v.d. cattery
Links
 

Verkoopvoorwaarden/Uitleg

Hoe gaat e.e.a. nou in zijn werk bij het aanschaffen van een raskat uit een cattery? Wat betekenen al die termen als Optie, Reservering e.d. nou precies?

Om iedereen enige duidelijkheid te verschaffen in al deze termen en omtrent de te bewandelen weg indien u geïnteresseerd bent in een kitten van Cattery van Syltin's Huis, leest u dan verder.

Snel naar:

Optie, gereserveerd, verkocht, interesse tonen, huis-, of fokkat, verkoopcontract, aanbetaling, legitimatie, uw betrokkenheid, recht cattery, fokkers, kooien.

OPTIE:

Een optie wil zeggen dat er interesse is voor dit kitten, een optie is niet bindend. Het is altijd mogelijk dat er een andere koper interesse toont, maar degene die als eerste interesse toont, heeft altijd voorrang. Een optie kan maximaal drie weken duren, afhankelijk van de leeftijd van het kitten. Voor kittens jonger dan 4 weken geldt de maximale termijn van drie weken en voor kittens vanaf 6 weken geldt een termijn van 1, hooguit 2 weken. Daarna dient de keuze te worden gemaakt voor een reservering ofwel u ziet van het kitten af.

GERESERVEERD: 

Pas als er een aanbetaling is gedaan, 25% van de aankoopsom (met een minimum van € 200,00), is het kitten gereserveerd en kan er geen andere koper voor dit kitten komen. Een reservering is bindend. Indien de koper afziet van het kitten na de aanbetaling, dan krijgt de koper de aanbetaling niet terug. Mocht de cattery van de verkoop afzien, dan wordt de aanbetaling uiteraard terug betaald.

VERKOCHT:

Het kitten is definitief verkocht als het volledige aankoopbedrag is voldaan, voordat het kitten is overgedragen of bij de overdracht van het kitten.

INTERESSE:

Indien u interesse heeft in een kitten/kat van deze cattery dan kunt u contact opnemen via telefoon of email. Indien u een email stuurt vermeldt u dan duidelijk uw naam, naar welk kitten/kat (naam) of naar welke combinatie uw interesse uitgaat, wilt u een poesje of katertje, wilt u met het kitten showen, fokken of beide of wordt het een "huiskatje", heeft u al dieren (gehad), hoe woont u, komt het kitten/kat ook buiten in een afgesloten omheinde tuin of veilig gemaakt balkon etc. etc.

HUIS-, OF FOKKAT?

Onder huiskat wordt verstaan: een kitten/kat waar nooit mee gefokt gaat worden (dus ook niet 1 nestje!). U tekent een contract met daarin o.a. opgenomen: een fokverbod én castratieplicht voor de betreffende kat.

Wilt u wel gaan fokken, of heeft u "misschien" de intentie om te gaan fokken leest u dan het stukje Fokkers

AANBETALING:

Indien u een kitten wilt reserveren dan wordt van u een aanbetaling van 25% met een minimum van € 200,00 gevraagd. Een aanbetaling zal niet worden terugbetaald als de koper afziet van het kitten. Indien de cattery afziet van de koop dan wordt het aanbetaalde bedrag wel terug betaald.

VERKOOPCONTRACT

Alle katten uit deze cattery krijgen bij verkoop/herplaatsing een contract mee.

LEGITIMATIE:

Zoals een ieder bekend leven wij in een soms wel heel vreemde wereld. Er doen al geruime tijd geruchten de ronde dat er (kwaadwillende) lieden zijn die kittens komen "ophalen" voor hun "moeder" en/of "zus" en waarvan dan later blijkt dat deze kittens ineens verdwenen zijn, jawel, soms letterlijk van de aardbodem verdwenen zijn! En, vergis u niet, het gaat hier niet alleen om zogenoemde "huis- tuin- en keukenkatten" nee, ook de kittens van bonafide fokkers zijn hiervan al het slachtoffer geworden! Afschuwelijk!

Het zal u derhalve niet verbazen dat deze cattery zich het recht voorbehoudt om u om uw legitimatie te vragen indien u een kitten komt bekijken/uitzoeken. Indien u geen legitimatie wilt laten zien dan had u zich de rit en uw/mijn tijd kunnen besparen: het gesprek zal worden beëindigd en u wordt vriendelijk verzocht de terugreis te aanvaarden zonder een kitten uit deze cattery.

BETROKKENHEID:

Deze cattery fokt uit pure liefhebberij/hobby deze twee geweldige rassen en stopt er ook alle liefde en energie in die zij gewoon verdienen. Indien u een optie op een kitten heeft genomen of u heeft een kitten gereserveerd dan zult u door de cattery regelmatig, middels email, op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van uw kitten. U krijgt dan ook fotootjes toegestuurd e.d. De cattery verlangt van u als (aspirant) koper ook betrokkenheid: neemt u zelf ook geregeld contact op om te horen hoe het met uw toekomstige katje gaat en/of beantwoordt de mailtjes die u van de cattery krijgt. Laat u niets van u horen dan kan dat reden voor de cattery zijn om de optie, reservering of verkoop ongedaan te maken.

RECHT CATTERY:

De cattery behoudt, tot op de dag van overdracht, het recht om de verkoop, zonder enige opgaaf van reden, terug te draaien. De de door u betaalde aanbetaling of verkoopprijs wordt dan, uiteraard, aan u terug betaald.

FOKKERS:

Onder fokker wordt verstaan: iemand die 1 of meerdere nestjes fokt of de intentie heeft om met de aangeschafte kat te gaan fokken. Indien u als fokker geïnteresseerd bent in een kitten/kat van deze cattery vermeldt dan ook uw catterynaam en uw website adres in uw contact met de cattery. Vertel over uw eigen cattery: hoeveel dieren heeft u, wat is uw fokbeleid en wat is uw doelstelling. Hoe wordt het kitten/kat bij u gehuisvest? En, wat zijn uw plannen ermee?

KOOIEN:

Aan kopers die de katten in kooien houden wordt absoluut geen kitten/kat verkocht!