Home
Over de cattery
Kittens
De stammoeder v.d. cattery
De poezen v.d. cattery
De katers v.d. cattery
Alles over de Pers
Alles over de Exotic
Polycystic Kidney Disease
Het laatste nieuws uit de cattery
De nieuwsbrief v.d. cattery
Links

De Exotic Shorthair

De Exotic Shorthair komt van oorsprong uit Amerika. Enkele Amerikaanse Korthaar fokkers (de Amerikaanse Korthaar is vergelijkbaar met onze Brits Korthaar) wilden graag wat betere silvers fokken. Daarnaast kon de Amerikaans Korthaar ook een wat stevigere botstructuur gebruiken. De oplossing voor hun probleem was snel gevonden: er werden silver perzen in de lijnen gefokt. Uit die combinatie van een Pers en een Amerikaans Korthaar kwamen leuke korthaar kittens die de bouw en het type van een Pers hadden. In eerste instantie werd geselecteerd op kittens die het meeste het Amerikaans Korthaar type benaderden. Daarmee werd verder gefokt met Amerikaans Kortharen.

Enkele fokkers waren echter dusdanig gecharmeerd van de “korthaar Persjes” die uit die combinatie kwamen, dat ze in 1966 besloten om een fokprogramma voor dit “nieuwe ras” op te zetten. De naam voor dit ras werd “Exotic Shorthair”. Het streven was om een kat te fokken die qua type en bouw gelijk was aan een Pers, maar met een korte vacht. Om dit te bereiken werden de korthaar katten steeds gekruist met Perzen. In Nederland werd een soortgelijk fokprogramma opgezet. Hierbij werden Brits Korthaar katten gekruist met perzen. Ook hier was het eerste resultaat Brits Korthaar kittens met een vollere vacht. Pas na vele generaties doorfokken met Perzen, waarbij consequent geselecteerd werd op een kort gedrongen type, een expressieve korte kop en een dikke vol ingeplantte en vacht, werd het gewenste type, bouw en vacht bereikt.

Omdat de Exotic Shorthair geen lange vacht heeft die eventuele tekortkomingen in de beenderenstructuur kan verbergen, moet er nog meer als bij de Pers geselecteerd worden op een goede bouw. Ook mist de Exotic de lange haren op en rondom de kop, die een smalle kopvorm en hoge oorstand bij de pers wel eens kan verdoezelen. Het korthaargen is dominant. Uit een combinatie van een homozygote korthaar en een pers (altijd homozygoot voor de langhaar) komen alleen korthaar kittens. Deze F1 kittens zijn heterozygoot voor de langhaar factor. Uit een combinatie van een heterozygote korthaar (met langhaarfactor) en een pers komen 50% korthaar kittens (heterozygoot) en 50% langhaar kittens.

Vrijwel altijd wordt de combinatie Pers x Exotic gedaan. Natuurlijk is het mogelijk om twee Exotics te kruisen, zeker als deze wat type, bouw en vacht betreft perfect zijn. In de praktijk is het echter zo dat, indien enkele generaties achtereen een kruising van Exotic x Exotic gedaan wordt, de vachtstructuur achteruit gaat. De vacht wordt dan steeds gladder en minder vol. De Perzische kittens die uit deze combinatie komen blijven daarentegen heel consequent in zowel bouw, type als vacht. (Noot: bij de kruising van Exotic x Exotic is het theoretisch mogelijk om homozygoot Exotic Shorthair te fokken. Voor zover bekend is er nog geen onderzoek gedaan naar het verschil in vacht tussen deze homozygoot Exotic Shorthair en de heterozygoot Exotic Shorthair. Pas als er sprake is van behoud van alle raskenmerken bij kruisingen van homozygote dieren, kunnen we spreken van een afzonderlijk ras. Voor zolang de Exotic nog de Pers nodig heeft om de raskenmerken te behouden, spreken we met recht van een korthaar Pers).
Omdat de Exotic gekruist wordt met Perzen zijn alle kleuren die voorkomen bij de Perzen, ook toegestaan bij de Exotics. Op shows worden Exotics gekeurd door Langhaar keurmeesters.

Het valt niet altijd mee om bij een nest van Exotic x Pers aan de kittens te zien of deze langhaar of korthaar zijn. Ervaren fokkers menen dat net na de geboorte, als de vacht nog nat is, het verschil te zien is. Het vachtje van de langhaar kittens ligt mooi glad tegen de huid. De vacht van de korthaar kittens piekt alle kanten uit. Pas na ongeveer vier of vijf weken zal de vacht van de Persjes gaan groeien, waardoor het verschil steeds duidelijker wordt. De Exotic Shorthair ziet er qua type en bouw uit als een Pers. De rasstandaard is dan ook op die punten gelijk. Alleen de vacht is anders. Ze hebben een dikke, zacht aanvoelende, weelderige vacht. De dicht ingeplante ondervacht moet goed ontwikkeld zijn. Indien men de vacht aanraakt, hoort deze “verend’ aan te voelen. De vacht mag niet glad aanliggen, maar staat als het ware haaks op de huid. De vacht vergt minder onderhoud dan de vacht van een Pers. Vaak is een keer per week borstelen (varkensharen borstel) en doorkammen met een grove kam voldoende. Bij katten met een erg volle vacht kan het soms nodig zijn de vacht te plukken. Hierbij worden dode haren (vaak dof van kleur) die los tussen de vacht steken verwijderd. Voor een show wordt de kat gewassen en goed getoiletteerd.
*Uit het jaarboek 2001/2002 van de Nederlandse Kattenfokkers Vereniging

Karakter:
De Exotic heeft uiterlijk veel van een Pers maar innerlijk is zijn karakter is pittiger. Ze zijn actiever en nieuwsgieriger dan een Pers. Ook zijn ze later volwassen. Ze kunnen net als een Pers niet te lang alleen zijn. Een tweede huisdier is dan een oplossing. Ze kunnen goed op een flat gehouden worden.

In 1967 werd het ras erkend door de CFA (Cat Fanciers' Association).